Măsurarea lățimii benzilor continue din linia de producție

Măsurați lățimea și grosimea direct pe linia de producție pe benzi continue.

Măsură de grosimea și lățimea bobinelor, benzilor și plăcilor direct pe linia de producție cu sisteme LASER.

Comparație cu pragurile de toleranță pentru determinarea oricăror găuri specifice și interfața automată cu infrastructurile de management al calității

Aplicații pe linii de decapare și tăiere a tablelor.

Utilizarea tehnologiilor de lumină LASER, a tehnologiilor magnetice și optice permit obținerea unor niveluri ridicate
precizie și viteză fără contact direct al instrumentului de măsurare cu materialul. Posibilitatea de măsurare
pe sisteme cu viteze mari de alunecare sau în zone neaccesibile operatorilor.

Module de măsurare independente disponibile pentru integratori de sisteme și OEM-uri. Vizualizare măsurare pe afișaj local sau la distanță, transmisie
date la distanță pe linie serială sau Ethernet, generare de alarme în afara toleranței. Posibilitate
interfațarea cu sistemele de management. Modele speciale cu lumină mare de
trecerea tablelor pentru sistemele în care mișcarea este foarte mare

Drepturi de autor ale RODER SRL - Toate drepturile rezervate - Nota de cerere AN0003